tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Situationally useless in a taunting fashion
Q's, X's, and Z's in Scrabble are very smeply
viết bởi rhubarbeque 27 Tháng mười một, 2010