tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
to smoke weed.
going for a snheaky wee smhoke

was he smoking? or smhoking?
viết bởi ahyes 11 Tháng một, 2011