tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Cruisin in yo ride (car)
I was smob'n in my cutlas when I saw this fine ass chasee.

Smob'n in yo hood.
viết bởi Be' Be' 19 Tháng mười một, 2003

Words related to Smob'n

chasee