tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
To suck someones dick.
I saw that queer smoke a meat cigar.
viết bởi Deep blue 2012 28 Tháng hai, 2010