tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Seemingly bi-polar; bi-polar; having two or more personalities or additudes
Why must you be so smollum? Once second you're cheering me on and the next you're trying to make me cry.
viết bởi Smeagol 26 Tháng chín, 2003