Top Definition
If anything can turn blue, it will. (see also: Murphy's Law and Smurf )
A: I can't believe my computer got another BSOD!!

B: Hey man, that's just Smurfy's Law...
viết bởi akaSMG 11 Tháng hai, 2011
Anything that can be smurfed, will be smurfed.

(Also if you're feeling ambivalent about something, use the word smurf.)
Steve: So I heard you just saw "Interstellar"! What did you think?
Dave: I thought Christopher Nolan totally smurfed it! His use of the black-hole singularity as a plot device was, well, smurf. It really smurfed me.

Steve: Ya, I feel ya, definitely a case of Smurfy's Law in action!
viết bởi Philleepe 08 Tháng một, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×