tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A girl that is a smut who is also a dipshit.
That girls a straight up smutdip
viết bởi BDiMarco 17 Tháng một, 2013