tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Another word for a dick.
I'm gonna whip out the ol' snagga tonight.
viết bởi rockcock9000 09 Tháng mười một, 2013