tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Snuggling+Napping=Snappling.
We spent all afternoon Snappling.
viết bởi DamnGurl 20 Tháng hai, 2012