Top Definition
1. euphemism for a person who tends to be annoying, irritating, difficult, grating or just an asshole.

2. a hot and spicey tomato juice drink popular in the 1960s. It was often associated with people drinking it in the morning to help recover from a hangover.

3. crank, crab, grouse, grump, curmudgeon, turd,grouch, jackass, snot, creep
"My boss is a Snappy Tom this morning."

"Woody woodpecker is a Snappy Tom."

"David Letterman was a real Snappy Tom last night."
viết bởi nmecmbtnt 10 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×