tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Verb. To damn to hell. Snar-fuh-layte.
"I will snarfalate you to hell."
viết bởi Tiger-kun~ 10 Tháng năm, 2010