tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A dramatic sneeze that leads to a simultaneous fart.
That snarfee was naaaasty bro! You better check your pants.
viết bởi whitebread789 28 Tháng tám, 2008