tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
The act of snorting alcohol.
I snewdered straight vodka the other day. Burnt like fuck!
viết bởi Snewderking 02 Tháng chín, 2012