tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The snuggle before the sex
Amanda and magus snexled because they snuggled before they had sex.
viết bởi Chichibear 01 Tháng hai, 2011