tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A mix between "oh snap" and "giggity". You use it when you something groovey happens.
"Oh Sniggitys! I found a thousand dollars!"
viết bởi Dunk SB 16 Tháng hai, 2006
 
2.
Slang term for vagina
My sniggity is itchy!
viết bởi Auggy Dogg 04 Tháng mười một, 2007