tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The action of smoking marijuana
"Anyone snipeing tonight?"
viết bởi DRKPablo 27 Tháng sáu, 2006