tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A glorious mixture of Fried Dough, Chocolate Pudding, and Bacon.
Holy shit bro I feel like a anorexic on a diet, I'm cravin' some snoodlephucks REAL bad!
viết bởi Ravarix 04 Tháng ba, 2012