Top Definition
Snoofa (Selfish New Object Orientated Flirtation Addict)
(Noun) a person or people addicted to snoofing

See Snoof(Selfish New Object Orientated Flirtation)
(Noun) to analyse resources and be questioning with the objective of critical evaluation and / or personal gain
(Noun) one who snoofs
She is a snoofa
(plural) They are snoofas
I just can't stop being a snoofa
I love snoofing, I think I'm becomming a snoofa
viết bởi Alan Lee 01 Tháng mười, 2006
The plural of Snoofa

Snoofa (Selfish New Object Orientated Flirtation Addict)
(Noun) a person or people addicted to snoofing

See Snoof(Selfish New Object Orientated Flirtation)
(Noun) to analyse resources and be questioning with the objective of critical evaluation and / or personal gain
(Noun) one who snoofs
They are just a pair of Snoofas!
Snoofas or what?
viết bởi Alan Lee 01 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×