tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Penis
I pulled down my pants and the townsfolk marveled at my Snot Rifle.
viết bởi Van Stevens 04 Tháng ba, 2012