Top Definition
To laugh so hard that snot comes flying out of your nose.
When April slipped off the diving board, Taryn busted out laughing, launching a ball of snot into the pool.

"Guys," she said, still giggling, "I snotted in the pool!"
viết bởi Nick (the last cowboy) 08 Tháng bảy, 2009
1.to sneeze
2. to have snot come out of your nose
you snotted all over my hoodie!
viết bởi Mer Mer 18 Tháng sáu, 2005
The act of shooting snot out of your nose unintentionally while breathing.
OH WELL. -snots- I JUST SNOTTED.
viết bởi Toastttttttt 26 Tháng sáu, 2011
Being Intoxicated.
"Oh man! I drank so much beer last night! I am completely snotted"
viết bởi snwbrdngsfinest 07 Tháng mười hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×