Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
a close girlfriend who mocks you for little inablities
jody "can you stop mocking me?"
carly "no not likely"
jody "snotty little betch"
viết bởi Jody Martin 27 Tháng một, 2008
3 2

Words related to Snotty little betch:

betch friend inablities mock snotty