tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A child, generally a young annoying, possibly chubby one.
Ahhh, I'm never having kids, hate the little snotwogglers.
viết bởi CatD 04 Tháng mười, 2010