Top Definition
Noun: The killing of snowmen or other snow related sculptures of humans, non-human animals, or mythical figures by a person.

Adj: To have committed the destruction or killing of snowmen or other snow related sculptures of humans, non-human animals, or mythical figures.

Verb: The act of destruction or killing of snowmen or other snow related sculptures of humans, non-human animals, or mythical figures.
Noun: The number of snowmanicides increased this past winter due to rising hostility among the population.

Adj: John Doe is on trial for a snowmanicide rampage last winter.

Verb: John Doe was witnessed by his neighbors in the act of snowmanicide on the snowman down the street.
viết bởi Melmo117 05 Tháng sáu, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×