tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
One who sniffs women's bicycle seats
The dirty old man is snurdging that womans bicycle seat
viết bởi Anne Kelsock 22 Tháng chín, 2004