tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A poser, punk wannabe.
You're not punk, you're so Avril.
viết bởi Mafarie 23 Tháng ba, 2004

Words related to So Avril

poser wannabe