tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
(adj.) To be so bad it seemed good for a few minutes, but is repetitive.
The spice girls.
viết bởi Kung-Fu Jesus 12 Tháng năm, 2004