tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The original that's what she said, dates back to 19th Century Texas.
So say the ladies...
viết bởi Leroy The Llama 26 Tháng bảy, 2011