Top Definition
An affectionate nickname for South Dakota, most often used by former residents of the state.
I'm heading to SoDak for the weekend to visit some friends.
viết bởi NM26 28 Tháng hai, 2007
A state in the United States of America, also known as South Dakota.
Kory is from So Dak, a state in the midwest.
viết bởi ZoeAnne 02 Tháng mười, 2006
To be enlightened in the state of South Dakota. Also the most dangerous gang in the Dakota territory.
He doesn't whack off anymore because he is sodak.

A man was killed yesterday in a sodak attack.
viết bởi johnny throwdown 01 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×