A solid or liquid substance used in such a manner (often friction) to cleanse a body part or item. See sope
viết bởi CelticWonder 19 Tháng mười một, 2002
something you better not drop in jail!!!
Butch: Pick up the soap!!!
Eugene: Oh not again
viết bởi DtMxtimy 25 Tháng tám, 2008
abbreviation for the movie "Snakes on a Plane" starting Samuel L Jackson.
i can't wait for SoaP to come out!
viết bởi melodee 24 Tháng ba, 2006
A chemical that when smoked gets you EXTREMELY fucked up.
Girl 1: Hey what happened last night.

Girl 2: I don't remember anything after I smoked that soap. It fucked me up.

Girl 1: it's not the only thing that fucked you.
viết bởi Annlyssa 06 Tháng hai, 2011
"hash" madeby melting cannabis with rubber, plasic bags etc. aka soapbar, slate
its only soap but i'm skint
viết bởi Alex 18 Tháng hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×