tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Compassionate yet cruel, it could go either way :)
Don't mess with a pro boy. Soard.
viết bởi Anonymous765432156789347 15 Tháng bảy, 2013