tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Romanian for the sun, or sunshine. May be used as a term of endearment.
You are my Soarele, my love.
viết bởi Schmatzen 10 Tháng chín, 2010