tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To talk to somebody again soon.
Hey, I have to go do something really quick, but i'll sonbab Asap.
viết bởi Dreadprophet 20 Tháng ba, 2008

Words related to Sonbab

brb cya hb sunbab ttyl