tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The japanese name of Sonic the Hedgehog
Sonikku is kewl!
viết bởi Ki 19 Tháng mười hai, 2003