tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
As soon as
I deal with that soon ever I get their
viết bởi Queen B 17 Tháng hai, 2004