tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
aka California, aka a mixture of So and Nor Cal. Common folks, can't we all just get along.
SorCal is HELLA CHILL!
viết bởi me 27 Tháng ba, 2005