tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Receiving a hefty dose of anal sex upon waking.
Barack Obama served South Side breakfast to Michelle this morning.
viết bởi lstr 26 Tháng chín, 2013