tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Southeastern Illinois College in Harrisburg is rife with favoritism.
viết bởi your fool 16 Tháng chín, 2003

Words related to Southeastern Illinois College

favoritism