Top Definition
A lesbian sexual act that involves one partner inserting a dildo deep in her ass so that most of the end sticks out. Then while inside her ass, the girl with the dildo has intercourse with the other female partner facing backwards so the intercourse is butt to vagina with large thrusts.
My lesbian girlfriend gave me a sweet Southern Cocktail last night. It was a unique experience for me.
viết bởi Dr.JPC 05 Tháng chín, 2010
A lesbian act where one of the partners inserts a large dildo into her rectum and has intercourse with the other vaginally.
My girlfriend just gave me a sweet southern cocktail last weekend.
viết bởi POLISH BIKERIDE 02 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×