tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Getting/being really super drunk on Southern Comfort
Sorry I pissed on your table, Im feelin pretty southern comfortable.
viết bởi Theshatmiester 10 Tháng chín, 2010