tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Activity involving the stimulation of the genitalia of a sex partner by the use of the mouth, tongue, teeth or throat
I love a man who enjoys my "SOUTHERN CUISINE"!
viết bởi ReeseB. 14 Tháng sáu, 2011