tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A state of perpetual unreserved sexual stupidity.
you had the souttermania, didn't you?
viết bởi mania123 01 Tháng sáu, 2010