tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
When someone looks sexy in spandex .
She's looking real spandexy today!
viết bởi Hershey95 10 Tháng mười hai, 2009