tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The coolest mofo on CC.
Damn look... it's SpartanJames!
viết bởi Gawd 08 Tháng mười, 2004

Words related to SpartanJames

mofo