Top Definition
something so fantastic you have to spazz about it
"oh my god thats SPAZZTASTIC!!!!"
#spazz #fantastic #exstatic #extrodinary #amazing
viết bởi M!DG3T 13 Tháng chín, 2007
Spazztastic is a term describing ones emotion.
ME: So wut up with it?! How you feelin?!
YOU: Im just chillen while feelin spazztastic!!
#spazz #spaztastic #spazzy #spazzizm #spozoy
viết bởi a to tha z 30 Tháng chín, 2009
Spazz out a lot; very random; funny.
"John, you are so spazztastic when you scream and jump around."
#spazz #tastic #spazztastic #funny #scream #jump
viết bởi W!ck3d L0v3ly 18 Tháng tư, 2009
a very excitable occurance, "oh-happy-day" kinda deal.
kortny geten her ass beat would be spazztastic.

chloe "i was spazztastic when i got my stripper job."
#hott #orgasmic #ksawhore #nasty ho #nicole rocks yor damn world.
viết bởi royal rick a.k.a. bubbles 19 Tháng chín, 2006
To make a sensual or sexual movement on ones own body in seductive way, to rub ones own thigh in a seductive way.
I feel so weird, like I need to gross out my friends! I must be spazztastic!
#spazz #happy #fantascic #seductive #thigh #friends
viết bởi Hades, god of the underworld 03 Tháng mười một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×