tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
Spectacular

Brandon Boyd - Morning After Seesions - "That show is spectaculus!"
That show is spectaculus!
viết bởi Dayanatuna 13 Tháng bảy, 2011