tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
impressively bad
The movie GI Joe was specterrible
viết bởi Bernard Bangwanger 15 Tháng tư, 2010