tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
creature of the light
in Latin
Spectrobe Game
viết bởi HOOPLA HOOPLA! 28 Tháng hai, 2010