Top Definition
One who enjoys exploring cavernous regions and rustic encampments.
Joey is such a spelunker - kids fuckin up in tha caverns 24/7
viết bởi Jimmy Williams 29 Tháng tư, 2003
The act of inserting ones head into the vaginal opening of a female companion.
Luis- "Damn, I heard Sally is really loose"
Anand- "Yeah, I think Mike should give her the spelunker"
viết bởi JustSomeGuy2 06 Tháng mười một, 2007
Someone who is prone to sticking his penis in other peoples caves.
damn that rush is a spelunker
viết bởi fx 12 Tháng tám, 2004
1) One who explores caves
2) One who enjoys giving oral sex to women
Peter is such an obsessed spelunker.
viết bởi Narog 20 Tháng tám, 2004
One who enjoys
viết bởi Anonymous 29 Tháng tư, 2003
According to Lincoln, it's some kind of caveman.
That spelunker just ate a mammoth.
viết bởi Tom Jones 11 Tháng mười hai, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×