tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An extremely hot MILF that anyone would like to fuck anyway!
Fish : "Damn do you see that hot MILF!"
Pig : "Dude, thats Spencer's mom!"
viết bởi chunkydman 23 Tháng ba, 2009

Words related to Spencer's mom

fish hot mom pig spencer