tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A nark who is actually spider narl in discuise
I got narked on by Spider Nark
viết bởi IGotOwnedBySpyderNark 23 Tháng chín, 2008

Words related to Spider Nark

mr.snyder nark spider super nark